Selvitykset JA TEKES SELVITYKSET

Erilaisten selvitysten avulla saadaan arvokasta tietoa esimerkiksi seuraavista aihealueista: yritysympäristöstä, kilpailijoista, markkinoista. Tietoa päätöksen teon pohjaksi selvitettävältä toimialalta.Tutkimuksen hyöty tulee sen pohjalta tehtyjen toimenpiteiden kautta, jotka ovat:

  • Tuotteen/palvelun markkinointimahdollisuudet.
  • Tietoa asioista, jotka estävät markkinoille pääsemisen.
  • Tietoa yrityksistä, joissa ydintuote voidaan pilotoida markkinakelpoiseksi tuotteksi.
  • Tietoa hintatasosta, jonka asiakasryhmä on valmis tuotteesta maksamaan.
  • Tietoa tuotteen/palvelun ominaisuuksista, joita niihin täytyy sisältyä ollakseen markkinakelpoisia tuotteita.
  • Selvitettäviä kohdealueita
  • Realistinen käsitys selvitettävästä markkina-alueesta Suomessa.

TEKES - INNOVAATIOSETELI - Esiselvitykset

Jolloin yritys haluaa nopeasti selvittää uuden tuotteen, palveluidean tai keksinnön jatkokehityskelpoisuutta, käytettävyyttä tai markkinakelpoisuutta esim. esiselvityksillä ja tarvekartoituksilla

Lisätietietoa TEKES: http://www.tekes.fi/rahoitus/pk-yritys/innovaatios...Lisätietoa: